Bezpieczne zakupy
 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje
Produkt dnia
Bio Botanical Shampoo 500 ml
Bio Botanical Shampoo 500 ml
159,00 zł 99,00 zł
szt.
System 4 Climbazole Shampoo 1 - 215 ml
System 4 Climbazole Shampoo 1 - 215 ml
90,00 zł
szt.
System 4 Climbazole Shampoo 2 - 500ml
System 4 Climbazole Shampoo 2 - 500ml
159,00 zł 99,00 zł
szt.
System 4 Climbazole Scalp Tonic - 500 ml
System 4 Climbazole Scalp Tonic - 500 ml
159,00 zł 99,00 zł
szt.
Zestaw Chitosan Care
Zestaw Chitosan Care
149,00 zł 99,00 zł
szt.
Zestaw Climbazole Care
Zestaw Climbazole Care
149,00 zł 99,00 zł
szt.
Zestaw Climbazole Rescue
Zestaw Climbazole Rescue
149,00 zł 99,00 zł
szt.
Promocje
Bio Botanical Shampoo 500 ml
Bio Botanical Shampoo 500 ml
159,00 zł 99,00 zł
szt.
System 4 Climbazole Shampoo 2 - 500ml
System 4 Climbazole Shampoo 2 - 500ml
159,00 zł 99,00 zł
szt.
Zestaw Climbazole Care
Zestaw Climbazole Care
149,00 zł 99,00 zł
szt.
Zestaw Chitosan Care
Zestaw Chitosan Care
149,00 zł 99,00 zł
szt.
System 4 Climbazole Scalp Tonic - 500 ml
System 4 Climbazole Scalp Tonic - 500 ml
159,00 zł 99,00 zł
szt.
Zestaw Climbazole Rescue
Zestaw Climbazole Rescue
149,00 zł 99,00 zł
szt.
Zestaw Climbazole & Hydro
Zestaw Climbazole & Hydro
149,00 zł 99,00 zł
szt.
Zestaw Balance Care
Zestaw Balance Care
149,00 zł 99,00 zł
szt.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego www.lovemyhair.eu.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest firma MM Square Sp. z o.o. ul. Kromera 4/18 10-130 Olsztyn.
 3. Dane osobowe zbierane przez firmę MM Square Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Firma MM Square Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających nasz Sklep Internetowy.

 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Firma MM Square Sp. z o.o.  zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
 2.  Firma MM Square Sp. z o.o. informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:                                                                                       a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu                                                                                    *utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);                                                        * składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:                                                          A) adres e-mail;                                                                                                                              B) dane adresowe:

-. kod pocztowy i miejscowość;

-. ulica wraz z numerem domu/mieszkania                                                                                                                 C) imię i nazwisko;                                                                                                                                             D) numer telefonu.

 1. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 2. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:                        a) adres e-mail                                                                                                                                        b) dane adresowe: (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu)

*** W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:                                      a) firmę Przedsiębiorcy                                                                                                                                      b) numer NIP lub VAT UE.

3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

4. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

5. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

6. Przekazanie danych osobowych do firmy MM Square Sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 2. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta firma MM Square Sp. z o.o.przy prowadzeniu Sklepu Internetowego https://lovemyhair.eu . Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom firmy MM Square Sp. z o.o.  co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).                                                                                                    a) Podmioty przetwarzające. Firma MM Square Sp. z o.o.   korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie firmy MM Square Sp. z o.o.  Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;                                                                                             2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:                                                                                                  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Firmę MM Square Sp. z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić firma MM Square Sp. z o.o.  i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.                                                                                                                                  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez firma MM Square Sp. z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, firmie kurierskiej.                                                                                                                                                      W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Paypal, z siedzibą Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych                                                              3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepie Internetowym do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepu Internetowego.                                                                                                                                                   4. W przypadku skierowania żądania firma MM Square Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez firmę MM Square Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez firmę MM Square Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Firma MM Square Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 1. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 1. Firma MM Square Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:
  • a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowej i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. Firma MM Square Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  • a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 1. b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  • a) przeglądarka

Internet Explorer;

 • b) przeglądarka

Microsoft EDGE

 • c) przeglądarka

Mozilla Firefox

 • d) przeglądarka

Chrome

 • e) przeglądarka

Safari

 • f) przeglądarka

Opera

 1. Firma MM Square Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez firmę MM Square Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.                                                                                 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.                                                               a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił firmie MM Square Sp. z o.o.                                 b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.                                                                       c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez firmę Gold Plum Beauty & Trade Consulting Ltd zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.                                                d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem firma MM Square Sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.                                     a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli firma MM Square Sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług firma MM Square Sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklep Internetowy oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.                                                   b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.                                                                                                                       c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i firma MM Square Sp. z o.o. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;                                    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu firma Gold Plum Beauty & Trade Consulting Ltd podlega;      dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO                                     a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.                                 b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.                                                               wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;           wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;                                          c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, firma MM Square Sp. z o.o.może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega firma MM Square Sp. z o.o.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług firmy MM Square Sp. z o.o. czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  • a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Firma MM Square Sp. z o.o. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  • b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas firma MM Square Sp. z o.o.. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 2. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  • a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
   • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
 4. a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 5. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
 6. a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 7. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, firma MM Square Sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – MM Square Sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 8. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 9. Klient ma prawo żądać od firmy MM Square Sp. z o.o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. Firma MM Square Sp. z o.o. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Firma MM Square Sp. z o.o. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl